Bemutatkozás

A Benczúr téri óvoda épülete eredetileg 1907-ben Pisszer János tervezése alapján épült, a Jármy család tulajdona volt. Helyileg a város szívében, a Jósa András Múzeum szomszédságában található. Patinás épület, egyedi színfoltja városunknak, könnyen megközelíthető. 1953 óta működik óvodaként.

Óvodánkba a gyermekek többségében a város különböző területeiről jönnek, ami az épület központi elhelyezkedéséből is adódik. 4 csoportfoglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségekkel és tornaszobával rendelkezünk. A csoportszobákban galériák kialakításával igyekeztünk a játszó teret növelni. A 100 férőhelyes óvodánkba csoportonként 25-27 gyermek jár. Óvodánkban 8 óvodapedagógus, 4 dajka, 1 pedagógiai asszisztens és 1 karbantartó-udvaros dolgozik. Munkánkat logopédus és gyermekpszichológus segíti.
Az óvodánk terasza, az öltözők, a csoportszobák hangulata mindig visszatükrözi az éppen aktuális évszakot: muskátlival díszített terasz, a gyermekek által készített munkák, melyeket rajzolással, festéssel, mintázással, barkácsolással alkotnak.

Az óvónők és a gyerekek közös munkáját, kreativitását a csoportok egyéni arculatát jól tükrözik a folyamatosan, esztétikusan díszített csoportszobák.
Az udvarrészek lombos fákkal, örökzöld növényekkel díszítettek. Az ott található játékok természetes anyagból készültek, melyek minden évszakban jól szolgálják gyermekeink mozgásigényét, az örömteli udvari játékot.

Óvodánkban a Komplex Prevenciós Program szerint neveljük a gyermekeket. Célunk: az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a nevelés minden területén változatos tevékenységi formák biztosítása, tudatos környezetalakítás, a szabad mozgástevékenység, a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése. A gyermekek alapvető tevékenységére a játékra helyezzük a hangsúlyt, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkörben, a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vételével.

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Nagy hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőség megteremtésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a jeles napok és ünnepek megtartására.