Bemutatkozás

Az Aranykörte óvoda Nyíregyháza, Körte u. 41.sz. alatt a városközpont, közművelődési intézmények és a Bem József Általános Iskola szomszédságában található. Óvodánkba járó gyermekek számtalan élményt élhetnek át helyi adottságaink révén (művelődési ház, színház, könyvtár, múzeum, sétáló utca, Bujtosi tavak, Sóstói erdő közelsége miatt).
● Az itt szerzett élmények gazdagabbá teszik a gyermekek érzelemvilágát, tapasztalatait, ismereteit.
● Pozitívan hatnak az esztétikai, az etikai és szociális képességeik fejlődésére. Közvetlen környezetünk kedvezően segíti nevelési programunk – „Egészséges életmód, környezetnevelés, környezetvédelem” – megvalósítását, amely nevelő, fejlesztő munkánk, sajátos arculatunk meghatározója

Az intézmény története:
Az óvoda 1980-ban kezdte meg működését.2001.-ben kapta az Aranykörte Óvoda, 2011.-től racionalizálás eredményeként a Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény nevet.
A csoportszobák változatos szín és formavilágukkal kellemes komfortérzetet biztosítanak a gyermekek, felnőttek számára. Az udvar tágas, a játszóterületek ütéscsillapító burkolattal vannak ellátva. Elegendő tér áll rendelkezésre a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítéséhez. Környezetünket változatos növényvilág jellemzi. A belső-külső környezet egyaránt biztosítja a gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételeket, óvodásaink jól érzik magukat.

A nevelőmunkában résztvevők:
Nevelőtestületünk 16 fő óvodapedagógusból áll.
Szakmailag jól felkészül, gyermekszeretet, nagyfokú hivatástudat, a program és a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettség jellemzi.
Pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztens (óvoda titkár): Lakó Sándorné

A pedagógiai munkát a gondozási feladatok ellátását 8 fő dajka segíti.
Dolgozóink száma 1 fő technikai személlyel bővül (udvaros).

A szakmai innovációs munkát évente két munkaközösség segíti, amely a fejlesztendő területeken történő munkavégzés színvonalának, hatékonyságának növelése érdekében jön létre. Az általuk szervezett képzések, gyakorlati bemutatók, feltáró, elemző munkák hozzájárulnak szakmai fejlődésünkhöz, nevelési programunk specialitásainak ( egészségmegőrzés, környezetvédelem, hagyományápolás ) eredményesebb megvalósításához, az intézményi arculat fejlődéséhez.

A nevelőmunkát szakképzett dajkáink segítik, akik az óvodapedagógusokkal összhangban végzik a gondozási feladatok eredményesebb megvalósítását, biztosítják a tiszta, esztétikus környezetet. Elvárásunknak megfelelően példaértékű kommunikációval, viselkedéssel és szerető gondoskodással segítik a gyermekek személyiségéhez igazodó szükségletek kielégítését.

Programunk sajátosságaiból adódik, hogy igyekszünk szorosabb kapcsolatot kialakítani városunk környezetvédelmi szervezeteivel, ( Felső – Tisza alapítvány, ÖKO szervezetek, Városüzemeltetési KHT.) akik hozzáértésükkel, tájékozottságukkal, gyakorlati útmutatásaikkal segítik szakmai munkánkat, környezetvédő tevékenységünket.