Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény

Intézmény adatai

  • Cím: Nyíregyháza, Búza u. 7.

  • Intézményvezető: -

  • Telefonszám: +36/42-512-940

  • Email: buzaszemovi@gmail.com

  • Weboldal: wwww.buzaszemovoda.hu

Alapítvány adatai

  • Név: Búzaszem Óvodásokért Alapítvány

  • Cím: Nyíregyháza, Búza u. 7 -17.

  • Képviselő: Fabuné Tóth Anikó

  • Adószám: 18819212-1-15

Bemutatkozás

A Búzaszem – Székhelyóvoda, Nyíregyháza belvárosában található 9 csoportos, 208 férőhelyes két épületből álló intézmény, mely 1979-ben nyílt meg a város gyermekei számára.

8 osztatlan csoportban neveljük a gyermekeket, speciális csoportunkban pedig 1986 óta enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelünk részleges integrációban.

1997-től a FREINET pedagógiai rendszer alapján végezzük nevelőmunkánkat, mely középpontba helyezi az önálló gyermeki ismeretszerzés lehetőségét. Előtérbe helyezzük a gyermeki alkotást és a természetes kísérletező tapogatózást. Freinet pedagógiája optimista, a bizalom pedagógiája, mert abból indul ki, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és megfelelő környezetben és természetes motiváltságának megőrzésével más képességei is harmonikusan fejleszthetők.

Óvodánkban olyan környezetbe várjuk a gyermekeket, melyben minden érzékszervükkel tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek. Gazdag felszereltséggel biztosítjuk a gyermekek szabad, örömteli játékát, tevékenységeiket, ismereteik bővítésének lehetőségét, ezáltal egész személyiségük fejlődését.

Az óvodánkhoz tartozó nagy udvarrész füves-fás, fajátékokkal felszerelt játszóterülettel elégíti ki a gyermekek mozgásigényt.

Óvodaképünk: Óvodánk nyitott, elfogadó, szeretetteljes, változatos élményeket nyújtó környezet, ahol szabadon, játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek, akiket olyannak szeretünk amilyenek, és úgy segítjük, támogatjuk őket, hogy kiteljesedhessenek, önmaguk lehessenek.

Célunk: Olyan boldog óvodáskor megteremtése, amely hozzásegíti őket későbbi életük sikereihez, személyiségük pozitív alakulásához.

Kitűzött céljaink elérése érdekében biztosítjuk:

– biztonságérzetet nyújtó, érzelmekben gazdag, bizalomra épülő családias légkört

– testi, lelki, szociális harmóniát

– szabad, örömteli játékot

– a mindennapos mozgás örömét

– egészséges életmód megalapozását

– természetes kíváncsiságból adódó tapasztalatszerzést

– a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozását, önkifejezést

– az esélyegyenlőség biztosítását

– hátránycsökkentést

– tehetséggondozást

– különbözőségek elfogadását

– sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését, felzárkóztatást

– iskolai életbe való lassú átmenet biztosítását

– családokkal való nyitott szoros együttnevelést, együttműködést.

Gyermekképünk: Olyan boldog, önfeledten játszó kisgyermek, aki vidám, kiegyensúlyozott, képes együttműködni. Pozitív kapcsolatban él a természettel, a környezetével, rácsodálkozik az őt körülvevő világra, kötődik a meséhez, zenéhez, mozgáshoz, minden alkotó tevékenységhez.

„Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik, akit nevel, annak legbelsőbb énjére.” (Celestin Freinet)

Képességfejlesztő és tehetséggondozó munkánkat eredményesen segítik a szülői igényeken alapuló tehetséggondozó különfoglalkozások tanköteles korú gyermekek számára – angol nyelv, torna, úszás, néptánc, furulya, zeneovi, kézműves foglalkozás, hittan – ökumenikus bibliaismeret gyermekeknek.