Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény

Intézmény adatai

  • Cím: Nyíregyháza, Tőke u. 3.

  • Intézményvezető: Rácz Henrietta

  • Telefonszám: +36/42-512-942

  • Email: gyermekkertovinyhz@gmail.com

  • Weboldal: -

Alapítvány adatai

  • Név: 18. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyermekkert Alapítvány

  • Cím: Nyíregyháza, Tőke u. 3.

  • Képviselő: Rácz Henrietta

  • Adószám: 18801435-1-15

Bemutatkozás

A Gyermekkert Óvodánk tagintézmény, székhely intézményünk a Búzaszem Óvoda. Belvároshoz közel egy csendes zöld övezetes utcában található. Közvetlen szomszédunk a Katica bölcsőde és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola. Négycsoportos óvodánk 100 férőhelyes, családias hangulatú, osztott életkor szerint neveljük gyermekeinket. Csoportszobáink világosak, tágasak, jól felszereltek. 2014-ben energetikai pályázat útján megújult az épület külseje, 2019-ben TOP 2-es pályázaton az épület belseje is. Újak lettek a szociális helységek és a bútorok. Minden csoport saját udvarrésszel rendelkezik, ahol sok a fa, a bokor és a virág, ami szép környezetet teremt, melynek gondozásában a gyerekek aktívan vesznek részt játszva tudatosítva a környezetvédelem és a környezettudatosság fontosságát. Az udvaron homokkal, térkő burkolattal és gumilappal borított játszóterületek biztosítják a változatos mozgáslehetőségeket gyermekeink számára.

2013-ban, 2017-ben elnyertük, és reméljük 2021-ben is elnyerjük a ZÖLD ÓVODA címet. Igyekszünk ennek szellemében végezni munkánkat és megfelelni a Zöld Óvoda kritériumainak, ami nagy kihívást jelent óvodánk számára és egyben lehetőséget a gyerekek sokoldalú személyiségének fejlesztésére.

Igyekszünk olyan környezettel várni a gyermekeket, ahol sokrétű tapasztalatot, ismeretet szerezhetnek. Változatos, gazdag felszereltséggel biztosítjuk a gyerekek szabad, örömteli játékát, tevékenységét, ismereteik bővítését, ez által az egész személyiségük fejlődését.

Óvodánk nyitott, gyermekszerető ahol szabadon, játékosan örömmel tevékenykedhetnek a gyerekek, akiket úgy szeretünk, ahogy vannak és támogatjuk őket személyiségük teljes kifejlődésében.

Programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program, ami a gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a mozgásfejlesztésre, a gyermekek alapvető mozgásigényére, a játékra építve megfelelő motiváció révén szolgálja a képességek és készségek fejlődését. Mindehhez rendelkezünk gazdag, modern, változatos sporteszközökkel.

Tehetséggondozó, képességfejlesztő munkánkat segítik a külön foglalkozások: néptánc, foci, szenzomotoros torna, sakk és a hittan.

Nevelőtestületünk a gyermekek fejlődésének érdekében biztosítja az érzelmekben gazdag, bizalomra épülő családias légkört, a lelki, testi, szociális harmóniát, a szabad örömteli játékot, a mindennapi mozgás örömét, az egészséges életmód megalapozását, az életkorból adódó természetes kíváncsiság segítését, tapasztalat szerzését, az esélyegyenlőség biztosítását, hátránycsökkentést és tehetséggondozást, a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését, felzárkóztatását, boldog kisiskolás korra való felkészülés lehetőségének megteremtését, nyitott, szoros együttműködést a családokkal.

Pedagógiai hitvallásunknak tartjuk a vidám, boldog, kiegyensúlyozott, önfeledten játszó gyermekek nevelését, akik pozitívan állnak a természethez és rácsodálkoznak a környező világra.