Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori tagintézmény

Intézmény adatai

  • Cím: Nyíregyháza, Városmajor u. 1.

  • Intézményvezető: Hegedűs Mónika

  • Telefonszám: +36/42-512-946

  • Email: varosmajoriovi@gmail.com

  • Weboldal: -

Alapítvány adatai

  • Név: "Városmajori Óvodáért" Alapítvány

  • Cím: Nyíregyháza, Városmajor u. 1.

  • Képviselő: Csorbáné Nagy Andrea

  • Adószám: 18812239-1-15

Bemutatkozás

Óvodánk,a Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézménye, Nyíregyházán, a Városmajor u.1. szám alatt, a városközponthoz közeli utcában található.

Családias jellegű intézmény vagyunk, ahová barátságos hangulata miatt szívesen hozzák a szülők a gyermekeket, már több generáció óta.

Hat,homogén csoportban, azonos életkorú gyermekeketnevelünk. A gyermek személyiségéből, egyéni képességeiből kiindulva olyan szeretetteljes és érzelemgazdag óvodai légkört teremtünk, amelyben a gyermeket az elfogadás, tisztelet, szeretet övezi. Biztosítjuk a feltételeket az egészséges öntudat kibontakoztatásához, meglévő hátrányok csökkentéséhez, a tehetséggondozáshoz.

Biztonságot sugárzó, nyugodt, egészséges óvodai közeget teremtünk. Figyelembe vesszük egyéni -és életkori sajátosságokat, adottságokat, és ennek ismeretében valósítjuk meg fejlesztő munkánkat.

Testületünk tagjaira nagyfokú gyermekszeretet, szakmai igényesség, a folyamatos megújulás jellemző.Intézményünkben igényes, magas szakmai színvonalú munkával neveljük és fejlesztjük a ránk bízott gyermekeket, melynek megvalósulását, munkájukat lelkiismeretesen végző pedagógiai asszisztensek, dajkák segítik.

Pedagógiai Programunk a játék személyiségfejlesztő hatására és a mozgásra épül.

Elsődleges célunk:a gyermekek személyiségének fejlesztése, készségeik, képességeik kibontakoztatása, az iskolai közösségbe történő sikeres beilleszkedés segítése.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozására, valamint a fenntarthatóságra nevelésre.

Programjaink, tevékenységeink elismeréseként, óvodánk 2014-től a „Zöld Óvoda” címet viseli.

Madárvédelmi tevékenységeinkkel a Madárbarát Óvoda címet is elnyertük.

A biztonságos gyermekéveket, a helyes viselkedésformák és közlekedési ismeretek tudatosítását segíti a rendőrség közreműködésével az intézményünkben megvalósuló Ovi-Zsaru és a Biztonságos Óvoda Program.

Régi hagyományokra épülő, élményszerző, közösségépítő programokat, tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek.

A csoportszobáinkkényelmesek, igényes, új bútorokkal, készség-, képességfejlesztő játékokkal és egyéb eszközökkel gazdagon felszereltek. A galéria tágítja a teret, lehetőséget ad a tartalmas, elmélyült tevékenységek megvalósítására.

Tornaszobánk változatos mozgásfejlesztő játékokkal, mászófallal rendelkezik, amelyek jól illeszkednek a gyermekek képességeihez, fejlesztő hatásuk maximális, ezáltal is ösztönözzük a gyerekeket a mozgásra.

Óvodánk különlegessége akézműves műhely, ahol a gyermekek esztétikai fogékonyságát, manuális készségét, látásmódját, a képzőművészet iránti érdeklődését fejlesztjük.

Tehetséggondozás keretében néptánc foglalkozást is szervezünk.Hagyományápolással, kombinált táncelőkészítő játékokkal, mondókákkal, népi játékokkal, népdalokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A játokos foglalkozásokon megismerkedhetnek a gyermekek az angol nyelvvel is.

Az épülethez szép, parkosított, fás, virágos udvar tartozik, gyógy-, és fűszernövényes, virágos kertekkel.

Minden csoportunk rendelkezik saját udvarrésszel, melyeken környezetbarát, kombinált mászóállványok nyújtanak lehetőséget a változatos játékra. A játszóterületek biztonságosak, gumilapos, műfüves burkolattal vannak ellátva, elegendő tér áll rendelkezésre a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Esztétikus babaházak, fából készült árnyékolók, valamint lombos fák adnak árnyékot az önfeledt játékhoz.

Az udvarunkon műfüves multifunkcionális sportpálya is van, így még változatosabb lehetőséget tudunk biztosítani a sokrétű mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód kialakítására.